aktualnoŚci

Składy zarządów oddziału, kół i sekcji po wyborach w 2018   
 
Zarząd (kadencja 2018-2022) 
    Stanisław Adamczak -  Prezes Zarządu 
    Henryk Matusiak - Prezydium
    Marek Bewziuk - Prezydium
    Andrzej Rysiowski - Prezydium
   Rajmund Mielcarek - Prezydium
    Krzysztof Michalak - Prezydium
    Feliks Owczarek - Członek Zarządu
    Piotr Paszyn - Członek Zarządu
    Robert Sójka - Członek Zarządu
    Ludwik Trzęsicki - Członek Zarządu 
    Krzysztof Kowalski - Członek Zarządu  
    Krzysztof Kałużny - Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
    Jan Bystrzycki - Przewodniczący
    Andrzej Zientek - Członek
    Tadeusz Nowak - Członek 
    Krzysztof Szymczak - Członek  
    Krzysztof Wiankowski - Członek
    
Delegaci XII WZD O/Kaliski SIMP

Struktura Oddziału Kaliskiego SIMP – po wyborach w kołach w roku 2018

Oddział Kaliski SIMP skupia wokół siebie koła zakładowe, koło terenowe i koło środowiskowe z regionu Kalisza oraz koło zakładowe z Pleszewa.  
Dodatkowo przy Oddziale działają 2 sekcje Lotnicza i Poligrafów oraz Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP (oddzia regionalny).

W wyniku zebrań sprawozdawczo-wyborczyh w kołach i sekcjach przedstawiamy nowe składy Zarządów i Komisji rewizyjnych na kadencję 2018-2022

Koło Zakładowe SIMP przy Teknia Kalisz  Sp. z o.o.

    Prezes Zarządu Koła – Piotr Paszyn

    Członek – Krzysztof Michalak

    Członek – Krzysztof Janas

Komisja rewizyjna

   Małgorzata Mielcarek 

   Damian Pomykała

WSK PZL Kalisz SA

Koło Zakładowe SIMP przy „Spomasz” Pleszew

Prezes Zarządu Koła - Ludwik  Trzęsicki

  Skarbnik - Hotiuk Maria,

  Sekretarz - Szymczak Krzysztof,

  Członek - Wróblewski Roman

Komisja rewizyjna

   Kazimierz Balcer

   Jan Żurek

Spomasz Pleszew S.A.

Koło Zakładowe SIMP przy WSK PZL Kalisz S. A.

Prezes Zarządu Koła – Krzysztof Kowalski

Wiceprezes Zarządu Koła –  Andrzej Zientek

Sekretarz –  Robert Białkowski

Skarbnik –  Paweł Juszczak

(Zmiana w zarządzie - maj 2019)

Komisja rewizyjna

Przewodniczący – Andrzej Bednarczyk

Członek– Jan Tomczak

Członek – Paweł Szwarc

WSK Kalisz

Koło Terenowe

    Prezes Zarządu Koła – Owczarek Feliks

    Wiceprezes Zarządu Koła i Skarbnik  – Kurasz Karol

    Sekretarz – Zdyb Gabriela

    Członek – Hubar Władysława 

    Członek – Ogiński Bogdan

    Członek – Rokicki Ryszard

Komisja rewizyjna

   Łaski Ignacy

   Kornikowska Teresa 

   Czech Henryk

Koło Środowiskowe

    Prezes Zarządu Koła – Jan Bystrzycki

    Członek – Rajmund Mielcarek

    Członek – Henryk Matusiak

    Skarbnik – Krzysztof Kałużny 

    Członek ds organizacyjnych– Kamil Kawaler

 Komisja rewizyjna

   Przewodniczący – Tadeusz Cierniak 

   Członek – Jerzy Kościański

   Członek – Jerzy Zapart

Koło Zakładowe SIMP przy Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o.

    Prezes Zarządu Koła – Robert Sójka 

     Sekretarz – Jacek Piotrowski

    Skarbnik – Maciej Dembny

    Członek – Grzegorz Bojakowski

Komisja rewizyjna

   Przewodniczący – Krzysztof Wiankowski

   Członek –  Karol Wojcieszak

  Członek –  Mateusz Kurczyński 

PWK

Sekcja Lotnicza

    Prezes – Krzysztof Michalak

    Członek zarządu – Krzysztof Kowalski

   Członek zarządu – Józef Łapczyński

   Członek zarządu – Artur Banaś

OR PTIM przy O/Kaliskim SIMP

    Prezes  – Paweł Wojewoda

    Wiceprezes – Karol Bałwas

    Sekretarz – Jerzy Majas

Komisja rewizyjna

   Przewodniczący – Łukasz Lisiecki

   Sekretarz – Jakub Walaszczyk

   Członek – Marcin Piwowarczyk

Sekcja Poligrafów
  Prezes – Irena Czech

  Zastępca Prezesa – Ryszard Rokicki

 

40-to lecie Oddziału Kaliskiego SIMP 

W dniu 17.09.2016 odbyła się uroczysta sesja z okazji 40-to lecia Oddziału Kaliskiego SIMP. Spotkanie delegatów XI zjazdu oraz zaproszonych gości odbyło się w Centrum Dydaktycznym Badania Kół Zębatych przy PWSZ w Kaliszu dzieku uprzejmości władz Szkoly i Kierownictwo Centrum w osobie Pana Prof. Jana Chajdy.  Sesję  rozpoczął Prezes Oddziału kol. Stanisław Adamczak, który przedstawił w pigułce historię Oddziału. po odczycie następił czas na wyróznienia dla członków Oddziału oraz gratulacje od zaproszonych gości.  Uroczystość uświtnił również wykład pt. "Wytwarzanie przyrostowe, możliwości i wyzwania" zaprezentowany przez Pana Prof. Edmunda Weissa z Politechniki Poznańskiej. Następnie uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z wypoażeniem Centrum a całość zakończyła się wspólnym obiadem uczestników. 

Do następnej rocznicy ....


60-cio lecie Koła SIMP przy WSK PZL KALISZ S.A.


W dniu 06.09.2013 odbyło się w restauracji Bursztyn uroczyste spotkanie z okazji 60-cio lecia koła SIMP przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Kalisz S.A. w części oficjalnej prezes koła kol. Stanisław Adamczak przedstawił histrię koła, które od początku swego istnienia była nierozłączną częścią historii zakładów WSK. po prelekcji wręczono zasłużonym kolego odznaczenia, obejrzano krótki film o histori koła i zakładu. Po częsci oficjalnej, odbyła się uroczysta kolacja, której nadrzędnym celem była integracja btraci inżynierskiej koła i przedstawicieli kół przy Oddziale Kaliskim SIMP. Wiecej informacji można przeczytać w ostatnim wydaniu naszego Biuletynu Informacyjnego Oddziału Kaliskiego nr 11.
Zyczymy dalszego rozoju i kolejnych jubileuszy.
                                                                                                  Redakcja strony i Prezydium Oddziału Kaliskiego

60-cio lecie Koła SIMP przy Teknia Kalisz Sp. z o. o.


W dniu 23.11.2012 w siedzibie NOT w Kaliszu Koło zakładowe SIMP przy Teknia Kalisz Sp z o.o. obchodziło swoje 60-ty jubileusz. Pamiętna data 11.11.1952r. to dzień powstania koła przy ówczesnej Odlewni Częsci Samochodowych "ORKAN".  PIerwszy zarzą koła to: Seweryn Załęcki – przewodniczący, Józef Kubiak – sekretarz oraz Lucjan Gorzelany – skarbnik młodzi absolwenci Państwowego Liceum Mechanicnego w Kaliszu pracownicy zakładu z tzw. "nakazu pracy". Poprzez lata wraz ze zmianami nazwy i specyfiki firmy zmianiało się koło SIMP przy zakładzie. Obecnie Zakład jest częscią hiszpańskiej grupy TEKNIA i specjalizuje się w produkcji częsci samochodowych/ Szerokie portfolio Klientów pozwala na ciągły rozwój firmy, a przy okazji na krzewienie myśli technicznej, również w kole przy tym zakładzie. w obecnym zarządzie koła prezesem jest kol. Piotr Paszyn, który pełni w zakładzie stanowisko Kierownika procesów Technologicznych
Więcej informacji o zakładzie i obchodach jubileuszu można przeczytać w najnowszym wydaniu Biuletynu Informacyjnego Oddziału Kaliskiego nr 10.   


30-to lecie Koła Terenowego SIMP

Koło Terenowe w dniu 23.06.2012 obchodziło swój jubileusz 30-to lecia istnienia - więcej informacji w  Biuletynie Informacyjnym Oddziału Kaliskiego nr 1035-lecie Oddziału Kaliskiego SIMP - sprawozdanie z uroczystej sesji 

 ucyestnicz sesji

W dniu 03.09.2011 Oddział Kaliski SIMP zorganizował uroczystą sesję wyjazdową związaną z jego 35-leciem.Uroczystość miałą miejsce w Sali kolumnowej przy zamku Gołuchowskim.  Sesji przewodniczył Prezes Oddziału kol. Jan Jędruszkiewicz. Wśród zaproszonych gości należy wymienić dyr. Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie i V-ce prezesa NOT kol. Benedykta Roźmiarka, przedstawiciela Zarządu Głównego SIMP w osobie sekretarza kol. Kazimierza Łasiewickiego, V-ce prezesa Zarządu Głównego SIMP i jednocześnie prezesa Oddziału Poznańskiego kol. Piotra Janickiego, Prezesa Oddziału Sieradzkiego  kol. Benedykta Duczmalewskiego, przedstawiciela NOT w Kaliszu oraz przedstawicieli dyrekcji zakładów skupionych w rejonie kaliskim, w których zorganizowane są koła SIMP, m.in. WSK „PZL Kalisz” S.A., Pratt & Whitney Kalisz,. Prezes Oddziału Kaliskiego przybliżył w prelekcji rys historyczny Oddziału oraz jego zasługi w rozwoju myśli technicznej w przedsiębiorstwach naszego regionu. Obecnie Oddział jest skupiony wokół przedsiębiorstw z regionu Kalisza (Teknia Kalisz, WSK „PZL Kalisz” S.A., Pratt & Whitney Kalisz), Ostrzeszowa (F.A.E. EMA-ELFA) i Pleszewa („Spomasz” Pleszew), oraz dla osób z poza przedsiębiorstw w kołach Terenowym i Środowiskowym. W ramach działalności istnieją również dwie sekcje Lotnicza i Poligrafów. Sesja byłą również okazją do wręczenia wyróżnień dla aktywnych członków Oddziału. Uroczystość uzupełniona była prezentacją Wielkopolskiego Klastra Lotniczego, stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju przemysłu lotniczego w rejonie południowej Wielkopolski. Uczestnicy mieli również okazję zwiedzić perłę ziemi Kaliskiej – Zamek w Gołuchowie, Całość zakończyła się wspólnym obiadem, stanowiącym jednocześnie swoistą integrację braci technicznej. 

Krzysztof Michalak
Członek Prezydium Oddziału Kaliskiego ds. Informacji
Aktualności z działalności kół przy Oddziale Kaliskim - Biuletyn nr 12 -  "Do pobrania" 
Archiwalne wydania Biuletynów:
Biuletyn informacyjny nr 7
Biuletyn informacyjny nr 6
Biuletyn informacyjny nr 8
Biuletyn informacyjny nr 9
Biuletyn informacyjny nr 10
Biuletyn informacyjny nr 11

Wspomninie o Jerzym Koźbiał - Honorowym członku SIMP

X Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Kaliskiego SIMP
W dniu 08.05.2010 odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Kaliskiego SIMP.
Oto nowe władze Oddziału
Zarząd
    Jan Jędruszkiewicz - Prezes
    Stanisław Adamczak - V-ce Prezes
    Henryk Matusiak - V-ce Prezes
    Andrzej Rysiowski - Sekretarz
    Marek Bewziuk - Skarbnik
    Krzysztof Michalak - Członek Prezydium
    Edward Białecki - Członek Zarządu
    Henryk Czech - Członek Zarządu    
    Jan Kubiak - Członek Zarządu
    Rajmund Mielcarek - Członek Zarządu
    Feliks Owczarek - Członek Zarządu
    Piotr Paszyn - Członek Zarządu
    Robert Sójka - Członek Zarządu
    Ludwik Trzęsicki - Członek Zarządu 
    Andrzej Zientek - Członek Zarządu 
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia
Komisja Rewizyjna
    Jan Bystrzycki - Przewodniczący
    Zbigniew Stroiwąs - Członek
    Piotr Swółkowski - Członek
    Krzysztof Szymczak - Członek  
    Krzysztof Wiankowski - Członek