kontakt

Dane adresowe:

STOWARZYSZENIE   INŻYNIERÓW  I  TECHNIKÓW  MECHANIKÓW   POLSKICH
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 

e-mail:simp@simp.pl , www.simp.pl

ODDZIAŁ KALISKI SIMP
62-800 Kalisz, ul. Zacisze 2, sekretariat tel./fax + 48 62 757 22 56, pok. nr 4
e-mail:simp.kalisz@wp.pl , www.simpkal.pl


Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego „SIMPKAL” - Kalisz
e-mail: simpkal@wp.pl , www.simpkal.pl
tel./ fax: +48 62 757 22 56 pok. nr 4

Dyrektor Jan Jędruszkiewicz         tel. 62 757 22 56
z up. Dyrektora Jan Bystrzycki            tel. 602 890 603
z up. Dyrektora Roman Matusiak        tel. 502 442 496
z up. Dyrektora Henryk Matusiak        tel. 62 757 2256

Komisja Kwalifikacyjna nr 199
przy Oddziale Kaliskim

62-800 Kalisz, ul. Zacisze 2, sekretariat tel./fax + 48 62 757 22 56, pok. nr 4
e-mail:simp.kalisz@wp.pl , www.simpkal.pl
Sekretarz : Henryk Matusiak        tel. +48 62 757 22 56

Nr konta bankowego Oddziału / Komisji 

BNP Paribas Bank Polska S.A. (zmiana nazwy): 31 2030 0045 1110 0000 0237 7890